Content Executive @ Marketing Group Deep Dive #8: Vì sao nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam thường tài trợ cho các nền tảng sức khoẻ? Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam đẩy mạnh việc tài trợ c

Content Executive @ Marketing Group
Deep Dive #8: Vì sao nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam thường tài trợ cho các nền tảng sức khoẻ?
Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam đẩy mạnh việc tài trợ c

Content Executive @ Marketing Group

Deep Dive #8: Vì sao nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam thường tài trợ cho các nền tảng sức khoẻ?

Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu tài chính tại Việt Nam đẩy mạnh việc tài trợ cho các nền tảng về sức khoẻ như sự kiện thể thao hay ứng dụng sức khoẻ. Vậy đâu là lý do khiến các thương hiệu tài chính Việt Nam tài trợ cho nền tảng này? Câu trả lời sẽ được làm rõ trong số thứ 8 của series Deep Dive.