11.11 là ngày gì

Tương tự hai nhóm đầu, theo sau các động từ trên có thể là tính từ, hoặc danh từ. Trong một số trường hợp, các động từ trên có thể là động từ thường. “Am” trong câu trên không phải là liên động từ, mà là trợ động từ (không phải động từ chính, do động từ chính là ‘study’).

11.11 là ngày gì

Như vậy nói tóm lại, linking verb (liên động từ) là những động từ không nhằm mục đích mô tả hành động của sự vật/ sự việc/ hiện tượng được nói đến. Đấy là chúng đều không chỉ hành động, mà chỉ trạng thái của sự vật/hiện tượng/người được nói đến. Lý do là từ “look” ở 2 câu trên tuy có cách đọc, cách viết như nhau nhưng thực chất mang nét nghĩa khác nhau và cũng là 2 hình thức động từ khác nhau. Cụ thể, từ “look” đầu tiên là động từ chỉ hành động – kiểu động từ phổ biến mà chúng ta thường gặp, trong khi “look” thứ hai là liên động từ .

3 Một Số Động Từ Nối Thường Gặp Khác

Linking verb hay còn được gọi là Động từ nối/Liên động từ là từ loại làm nhiệm vụ nối giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Linking verbs không chỉ hành động, mà chỉ trạng thái của sự vật/hiện tượng/người được nói đến. Linking Verb (Động từ nối) là một phần kiến thức ngữ pháp không thể thiếu đối với người học tiếng Anh. Trong tiếng Anh, có hai nhóm động từ thường không được chia ở dạng tiếp diễn, đó là Linking Verbs (Động từ Nối) và Non-Action Verbs (Động từ Trạng thái). Trong một số trường hợp, To be đóng vai trò là “trợ động từ” chứ không phải liên động từ.

Top