reciprocity là gì

Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế . Thêm reciprocity vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. Tra cứu từ điển Anh Việt các chuyên ngành chuẩn nhất. Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reciprocity calibration. Reciprocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reciprocity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022. Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ reciprocity trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ reciprocity tiếng Anh nghĩa là gì.

Reciprocity Principle Of Displacements

— Thí dụ, theo mình biết trong game Minecraft thì cụm trên tạm dịch là Thủy Điện. Chào mọi người, mình là Nhựt Hoàng, tên đầy đủ là Võ Nhựt Hoàng. Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tiếp theo tôi nhận xét.

  • Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ suckhoedoisong.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
  • Reciprocity calibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh.
  • Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tiếp theo tôi nhận xét.
  • Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.

“Tạo ra các đặc tính phong phú thách thức việc mã hóa dễ dàng, khiến việc hiểu nó đã rất khó rồi, huống chi dạy cho người khác.” “Tạo ra các đặc tính phong phú thách thức việc mã hóa dễ dàng, khiến… Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi. Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý, khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.

Nghĩa Của Từ Reciprocity

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ reciprocity tiếng Anh là gì? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng reciprocity trong tiếng Anh. Reciprocity calibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reciprocity calibration giọng bản ngữ.

reciprocity là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ detnhatrang.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra. Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ suckhoedoisong.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Top