Giải mã ẩn số chiến thắng hạng mục Film tại Vietnam Young Lions 2017

admin

Central Hub of Vietnam Marketing & Communication Industry

Là một trong những hạng mục thu hút nhiều thí sinh đăng ký nhất và được đánh giá là khó nhất trong năm 2017, thử thách hạng mục Film quả là một bài toán nan giải đối với các tài

Central Hub of Vietnam Marketing & Communication Industry

Là một trong những hạng mục thu hút nhiều thí sinh đăng ký nhất và được đánh giá là khó nhất trong năm 2017, thử thách hạng mục Film quả là một bài toán nan giải đối với các tài năng trẻ.

Làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của phim quảng cáo Sprite đang xuất hiện khắp mọi nơi? Làm sao để cho ra lò một ý tưởng thực sự mang tính bứt phá và thực hiện nó trong vòng 48 giờ ngắn ngủi? 3 tác phẩm xuất sắc nhất của hạng mục Film đã mang đến những câu trả lời thực sự thuyết phục người xem.