Vietjet Air và Quảng cáo gợi cảm: Làm sao cho gợi, gợi sao cho cảm?

Branding

In-Depth Content about Brand, Marketing and Tech

Trong một khóa học về bán hàng, chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp Nguyễn Khắc Long nhấn mạnh về việc đẩy cao cảm xúc của khách hàng trước khi có ý định bán bất cứ điều gì.

In-Depth Content about Brand, Marketing and Tech

Trong một khóa học về bán hàng, chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp Nguyễn Khắc Long nhấn mạnh về việc đẩy cao cảm xúc của khách hàng trước khi có ý định bán bất cứ điều gì.

Tương tự như vậy, một chiến dịch quảng bá thành công trước khi làm nổi bật được tính năng nổi trội của sản phẩm (USP) thì trước hết phải đánh thức được cảm xúc của người xem.

Hiệu quả lớn nhất của yếu tố cảm xúc trong truyền thông đó là sự gắn kết (Engagement) giữa nhãn hàng và người tiêu dùng. Từ đó thúc đẩy họ đến hành động đem đến tăng trưởng doanh số (Mua hàng, ủng hộ, giới thiệu cho bạn bè, etc,), tạo ra lòng trung thành (Loyalty) và kết nối sâu sắc (Bonding) với thương hiệu.